O firmie

Jesteśmy obecni na rynku odszkodowań od 2014 roku. Swoim działaniem obejmujemy teren całej Polski, za pośrednictwem naszych przedstawicieli we wszystkich województwach. Zapewniamy profesjonalną obsługę prawną. Twoją sprawę przeanalizujemy i poprowadzimy bez ponoszenia przez Ciebie kosztów. Pobieramy prowizję wyłącznie od wygranych spraw.

100% prowadzonych przez nas spraw zostało zakończonych sukcesem.

Jesteśmy laureatem nagrody Wiktoria – Znak Jakości Przedsiębiorców za 2019 r., gdzie znaleźliśmy się w gronie najlepszych firm w Polsce.

Gwarantujemy profesjonalną i rzetelną obsługę powierzonych nam spraw!!!

Oferta

Naszym podstawowym celem jest niesienie pomocy wszędzie tam gdzie nasze umiejętności mogą przywrócić sprawiedliwość i uśmiech…

Szkody osoboweKażda osoba poszkodowana w wypadku (która nie została uznana za wyłącznego sprawcę zdarzenia) ma prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia. Pomagamy osobom, które doznały obrażeń w wyniku:

 • obrażeń ciała w wyniku wypadków komunikacyjnych,
 • wypadków przy pracy,
 • wypadków w rolnictwie,
 • błędów medycznych,
 • potknięć,
 • poślizgnięć,
 • innych wypadków.
Uzyskamy najwyższe możliwe świadczenia zarówno dla kierowcy poszkodowanego pojazdu i jego pasażerów, pasażerów sprawcy, pieszego, rowerzysty, motocyklisty, jak i dla małoletniego sprawcy zdarzenia.

Obrażenia ciała w wyniku wypadku komunikacyjnego

Oferujemy pomoc w uzyskaniu odszkodowania osobom poszkodowanym, które doznały obrażeń ciała w wyniku wypadków komunikacyjnych. Odszkodowanie przysługuje każdej osobie która nie została uznana za wyłącznego sprawcę wypadku komunikacyjnego. Współpracujący z nami specjaliści są gwarancją uzyskania dla Państwa najwyższych odszkodowań oraz innych świadczeń związanych bezpośrednio z wypadkiem.

Gwarantujemy profesjonalną i rzetelną obsługę powierzonych nam spraw. W umowach nie mamy zastrzeżonych ukrytych kosztów.

Wypadki przy pracy

Oferujemy pomoc w uzyskaniu odszkodowania osobom poszkodowanym, które doznały obrażeń ciała w wyniku wypadków przy pracy.

Jeżeli ulegli Państwo wypadkowi przy pracy mogą się Państwo ubiegać o odszkodowanie z ZUS. W przypadku gdy wypadek przy pracy bądź w drodze do pracy nastąpił z winy pracodawcy, mogą się Państwo ubiegać o odszkodowanie z OC pracodawcy, a w przypadku gdyby takowego nie miał również bezpośrednio od pracodawcy.

Współpracujący z nami specjaliści są gwarancją uzyskania dla Państwa najwyższych odszkodowań oraz innych świadczeń związanych bezpośrednio z wypadkiem.

Wypadki w rolnictwie

Oferujemy pomoc w uzyskaniu odszkodowania osobom poszkodowanym, które doznały obrażeń ciała w wyniku wypadków w gospodarstwie rolnym.

O odszkodowanie mogą ubiegać się:

 • właściciel gospodarstwa rolnego,
 • osoby pozostające z właścicielem we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • osoby pracujące na gospodarstwie,
 • osoby trzecie, przebywające na terenie gospodarstwa rolnego, którym nie z ich winy, na skutek czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa, została wyrządzona szkoda.
Współpracujący z nami specjaliści są gwarancją uzyskania dla Państwa najwyższych odszkodowań oraz innych świadczeń związanych bezpośrednio z wypadkiem w gospodarstwie rolnym.

Potkniecia i poślizgnięcia

W tej kategorii mieszczą się zdarzenia, które wynikają z niewykonania swoich podstawowych obowiązków przez właścicieli lub zarządców nieruchomości.

Jeżeli, ulegli Państwo wypadkowi – przewrócili się Państwo na chodniku – prosimy o telefon. Przekażemy niezwłocznie wszystkie informacje konieczne do ustalenia podmiotu odpowiedzialnego. Przejmiemy na siebie wyjaśnienie całego zdarzenia, poinstruujemy jak się zachować. W razie braku pozytywnej reakcji podmiotu odpowiedzialnego, bezwzględnie wyegzekwujemy sprawiedliwość w Państwa imieniu.

Proszę pamiętać, że w związku z tego typu zdarzeniami, może Państwu przysługiwać m.in. zadośćuczynienie pieniężne, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, renta itp.

Wypadki śmiertelneJeżeli Państwo trafili do Nas i weszli na tę stronę to najprawdopodobniej w wyniku tragedii jaka Państwa spotkała. Wiemy, że podjęcie decyzji co do tego aby domagać się sprawiedliwości i jakiejkolwiek rekompensaty jest trudne. My zapewniamy, że jeżeli Państwo zdecydują się na ten krok, będziemy działać tak aby ciężar postępowania był dla Państwa jak najmniej odczuwalny.

Działamy skutecznie i posiadamy olbrzymie doświadczenie w tym temacie.

Pomagamy uzyskać stosowne odszkodowania oraz zadośćuczynienia dla całej rodziny i bliskich.

Szkody finansoweWykorzystując doświadczenie i wiedze, wiemy jak skutecznie pomóc.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości czy jest jakaś szansa na skuteczną walkę to prosimy o przesłanie dokumentów które posiadacie a nasi Radcowie Prawni i Adwokaci dokładnie przeanalizują Państwa sytuacje i wszystko wyjaśnią.

Kredyty indeksowane do CHF

Skorzystali Państwo z ofert kredytu frankowego? Wskazywano Państwu, że jest to tzw. „bezpieczny produkt”, że to „najtańsze pieniądze na rynku”? Te i podobne sformułowania spowodowały, że wiele polskich rodzin stroi aktualnie przed problemem jak związać koniec z końcem, marzenia przemieniły się w strach a obietnice polityków jak zwykle nie znajdują pokrycia w działaniach.

My mówimy zdecydowane dość tego typu praktykom. Dość oszukiwania ludzi. Nie zgadzamy się żeby podmioty posiadające niewyobrażalne środki finansowe żerowały na społeczeństwie, które oczekuje jedynie godnego życia. Pomagamy negocjować z bankiem, dajemy mu szanse przyznać, że postąpił źle.

Jeżeli to nie przynosi skutku to bez jakichkolwiek skrupułów do banku, działamy dalej i reprezentujemy klientów przed sądem doprowadzając do przywrócenia sprawiedliwości.

Opłaty likwidacyjne

Mieli Państwo umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oferowaną przez AEGON, SKANDIA, NORDEA (PKO ŻYCIE), OPEN LIFE, COMPENSA, AXA Życie, Europa, Warta (HDI Gerling), po likwidacji której pobrano opłatę likwidacyjną? Jeżeli tak, to pragniemy Państwa poinformować, że można domagać się ich zwrotu !

W jaki sposób jesteśmy w stanie Państwu pomóc ? Wystąpimy w Państwa imieniu do ubezpieczyciela o zwrot pobranej opłaty likwidacyjnej a w przypadku odmownej decyzji współpracujący z nami Radcy Prawni skierują sprawę na drogę postępowania sądowego.

Ubezpieczenie niskiego wkładu

Czy zawierając umowę kredytu bankowego zostali Państwo zobowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia niskiego wkładu własnego? Jeżeli tak, to pragniemy Państwa poinformować że można domagać się ich zwrotu! Ubezpieczenia niskiego wkładu własnego było oferowane m.in. przez MBank, Millenium, Deutsche Bank.

W jaki sposób jesteśmy w stanie Państwu pomóc ? Wystąpimy w Państwa imieniu do ubezpieczyciela o zwrot pobranych składek tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu a w przypadku odmownej decyzji współpracujący z nami Radcy Prawni skierują sprawę na drogę postępowania sądowego.

Błędy medyczneDziadzina ta jest dla nas niezwykle bliska. Jesteśmy wyczuleni na wszelkie oszustwa w stosunku do osób słabszych, oczekujących pomocy, w sytuacji gdy oddają oni swoje życie pod opiekę innym. Gdy zgłasza się osoba ze sprawą dotyczącą błędu medycznego to z reguły widzimy człowieka, który gdy potrzebował pomocy od profesjonalisty, został zawiedziony – pomoc którą miał otrzymać tylko pogłębiła dramat który go spotkał.

Naszym celem jest wyeliminowania błędów w przyszłości i przywrócenie poczucia sprawiedliwości i uśmiechu klientów którzy w dramatycznych chwilach zostali oszukani.

Nasze doświadczenie budują wygrane sprawy przeciwko zarówno prywatnym jak i państwowym Zakładom Opieki Zdrowotnej.

Szkody rzeczoweSzkoda rzeczowa, inaczej nazywana szkodą majątkową, powstaje wówczas gdy dochodzi do uszkodzenia, utraty lub zniszczenia posiadanych dóbr materialnych.

Osoby które występują o odszkodowanie korzystając z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku mają prawo domagać się odszkodowania za szkody rzeczowe, jakie ponieśli w związku ze zdarzeniem.

Uszkodzony pojazd

Mieli Państwo kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Od czasu zdarzenia minęło mniej niż 3 lata?

Prosimy o kontakt a dokonamy bezpłatnej weryfikacji Państwa kosztorysu i poinformujemy czy należy się Państwu dopłata do odszkodowania.

Uszkodzony dom, zniszczone mienie

Uszkodzeniu uległa Państwa nieruchomość lub sprzęt domowy? Mieli Państwo zawartą umowę OC domu? Ubezpieczyciel odmówił Państwu wypłaty odszkodowania?

Zweryfikujemy Państwa umowę oraz wynikające z niej prawo do odszkodowania oraz dopilnujemy żeby ubezpieczyciel wywiązał się z zobowiązań wynikających z umowy.

Afera silnikowa (dieselgate)Jeżeli są Państwo właścicielami/użytkownikami pojazdów jednej z marek – Audi, Volkswagen, Skoda czy Seat to trafili Państwo pod dobry adres. Opracowaliśmy szereg możliwych roszczeń jakie Państwu mogą przysługiwać w stosunku do nieuczciwego przedsiębiorstwa.

Nie ograniczamy się tylko do rękojmi ale również budujemy je jako zadośćuczynienie co powoduje znaczny wzrost wysokości dochodzonego roszczenia.

Odszkodowanie za opóźniony lotDziałamy jako jeden z niewielu podmiotów na rynku w zakresie skutecznego dochodzenia roszczeń od linii lotniczych. Rekompensata za opóźniony i odwołany lot lub odmowę przyjęcia na pokład (overbooking) może wynosić od 125 do 600 euro. Wysokość rekompensaty zależy od długości lotu i całkowitego opóźnienia w porcie docelowym. Pomożemy Państwu przebrnąć przez meandry prawa europejskiego i uzyskać stosowną rekompensatę.

Stosowna rekompensata jest należna ponad to co zapewnia opieka lotniskowa (jak m.in. posiłki, nocleg, transport).

AntywindykacjaDostali Państwo wezwanie do zapłaty? Nakaz zapłaty z Sądu? Niepokoi Państwa komornik? Już dość nadużyć wierzycieli. Radzimy sobie doskonale z kupcami wierzytelności, bankami, firmami leasingowymi, dostawcami prądu, nieuczciwymi kontrahentami itp. Posiadamy wiedze jak proces dochodzenia roszczeń wygląda – zarówno masowe dochodzenie roszczeń (tzw. E-sąd) jak również indywidualne. Na podstawie tej wiedzy wiemy doskonale gdzie znajdują się słabe elementy i co trzeba zrobić aby obronić pozornie bezbronnego dłużnika.

Proszę pamiętać, że w ramach postępowania windykacyjnego, wierzyciel jest uprawniony do powiększania swojego roszczenia o dodatkowe koszty, odsetki i inne opłaty. Bardzo często jednak da się uniknąć wszystkich dodatkowych kosztów.